dnes je 14.4.2024

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

Přístupné pro: VTZ profi

Zpracování dokumentů a záznamůZáznamGarance

15.3.2024, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:47

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů vyjmenovaných dokumentů z oblasti BOZP s odkazem na konkrétní požadované ustanovení předpisu.

Přístupné pro: VTZ profi

Dotaz: Úraz na pracovišti

12.3.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnění provádět kontrolu kompresoru

6.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Běžná inspekce jeřábu

5.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenování osob odpovědných za vyhrazená technická zařízení (VTZ)Garance

28.2.2024, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: VTZ profi

Lékařská prohlídka při změně profesního rizika

28.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní přestávky v kamenolomu

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Úhrada dopravy na lékařskou prohlídku

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Nemoc z povolání

23.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

22.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení - oprávnění organizace

14.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiGarance

9.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz výtahů pro dopravu osob, osob a nákladuGarance

8.2.2024, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi

Platnost školení provedeného v zahraničí

2.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiGarance

29.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

29.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná palivaGarance

29.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................ (název organizace, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnáchGarance

28.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .......................................... (název organizace, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti - rozvody plynuGarance

28.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu tlakových zařízeníGarance

22.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel........................(název, organizace, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

21.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: VTZ profi

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

21.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu plynových zařízení - rozvody plynuGarance

16.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel........................( název organizace, sídlo, IČ…

Přístupné pro: VTZ profi

Rozdíl v definici 1x za rok, 1x za 12 měsíců a 1x v roce

16.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik pracovního poměru a vstupní lékařská prohlídka

16.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení zdvihacíchArchiv

12.1.2024, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

se sídlem …………..….., IČ: ………………

Přístupné pro: VTZ profi

Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení elektrickýchArchiv

10.1.2024, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

se sídlem …………….., IČ: ………………

Přístupné pro: VTZ profi

Pracovní úraz, trvalá invalidita a starobní důchodGarance

9.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení na jinou práci po pracovním úrazuGarance

8.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - rozvody plynuArchiv

7.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

7.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

mezi:…

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůArchiv

6.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STŘEDOTLAKÝCH PARNÍCH A KAPALINOVÝCH KOTLŮ

Přístupné pro: VTZ profi

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízeníArchiv

6.1.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Provozní deníkGarance

7.12.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označení požárních dveří

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pravidelné revize elektro

25.10.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobce

20.9.2023, Zdroj: ÚNMZ

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobceNařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech…

Vyplývají z instalace FVE o výkonu > 50kW vždy složité podmínky pro zásah?

18.9.2023, kpt. Ing. Ivana Sitařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (9.2.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:24:18

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (2.3.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:30:34

Přístupné pro: VTZ profi
Nahrávám...
Nahrávám...