dnes je 17.6.2024

Input:

Provoz pracovních plošin

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.8
Provoz pracovních plošin

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle ČSN EN 280-1 se pojízdné zdvihací pracovní plošiny dělí do následujících skupin a typů:

a) Skupina A: pojízdné zdvihací pracovní plošiny, kde svislý průmět středu plochy plošiny u všech konfigurací plošiny, při maximálním sklonu podvozku specifikovaném výrobcem, je vždy uvnitř klopných hran.

b) Skupina B: Všechny ostatní pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

S ohledem na pojíždění jsou pojízdné zdvihací pracovní plošiny rozděleny do tří typů:

1) Typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se pojízdná zdvihací pracovní plošina nachází ve své přepravní poloze.

2) Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku.

3) Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině.

Pracovní plošina musí být zajištěna proti pohybu a stabilizována. Přeprava osob je zakázána. V blízkosti plošiny se nesmí pohybovat žádné neoprávněné osoby. Po umístění plošiny do pracovní polohy, musí být zajištěna výsuvnými pevnými podpěrami.

Bezpečné provozování pojízdných zdvihacích pracovních plošin dle čl. 6.5 ČSN ISO 18893 vyžaduje před provozováním následující:

 • porozumění úkolům, které mají být provedeny;

 • výběr plošiny, která odpovídá úkolům, které mají být provedeny;

 • znalost předpokládaného použití a funkcí všech ovladačů;

 • pověření zaměstnavatelem;

 • že stabilizační prvky, jako jsou opěry, výsuvné nápravy nebo jiné prostředky pro stabilitu, jsou použity podle požadavku výrobce;

 • že jsou instalována zábradlí a přístupová vrata nebo otvory jsou uzavřeny nebo v patřičných polohách podle instrukcí výrobce;

 • že zatížení a jeho rozložení na pracovní plošině a jakémkoliv rozšíření plošiny je v souladu s nosností od výrobce pro tuto specifickou konfiguraci;

 • porozumění provozním instrukcím výrobce a uživatelským bezpečnostním pravidlům, nebo vysvětlení kvalifikovanou osobou;

 • porozumění všem značkám, výstrahám a instrukcím zobrazeným na plošině čtením nebo pomocí vysvětlení kvalifikovanou osobou;

 • použití odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků pro podmínky, v nichž plošina bude pracovat, včetně okolního prostředí;

 • zajištění další odpovědné osoby na pracovišti, která nepracuje na plošině a zná používání nouzových ovladačů.

Stožárové šplhací pracovní plošiny

Stožárové šplhací pracovní plošiny jsou jednostožárové nebo dvoustožárové a jsou většinou instalovány přechodně.

Požadavky na provoz dle ČSN EN 1495+A2 , čl. 7.1.2.9:

 • každý den

Nahrávám...
Nahrávám...