dnes je 2.12.2022

Nejnovější

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP

1.12.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZPČlánek si klade za cíl, srozumitelně a na základě prokazatelných argumentů vysvětlit, proč jsou ostatní předpisy (včetně technických norem) ve stanovených případech pro zaměstnavatele v oblasti BOZP…

Dokumenty a záznamy specifické pro vyhrazená TLAKOVÁ zařízení (NV č. 192/2022 Sb.)

30.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Zdeněk Šenk Dokumenty a záznamy specifické pro vyhrazená TLAKOVÁ zařízení (naříení vlády č. 192/2022 Sb.) 84. Doklad o vedení evidence VTlakZ - provozovatelé VTlak.Z, včetně tlakových nádob stabilních (TNS) a parních nebo kapalinových kotlů zajistí vedení evidence všech ...

Osoba řídící práci na VTZ

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Když mám ve firmě elektrikáře, musím mít ještě někoho, kdo mu bude řídit činnosti? Ing. Martin Röhrich Musíte mít někoho, protože když si najmete ještě jiného elektrikáře zvenčí, musíte jim oběma říct, co kdo bude dělat. Stačí osoba znalá podle výkonu činnosti, nemusí to být revizní technik. ...

Objekty nad 200 osob a VTZ

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Co znamená v příloze Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., zmínka o objektech, které mají více než 200 osob v PBŘ. Nejedná se o prostory, ala o objekt. Ing. Martin Röhrich Nerozlišuje se, jestli jde o shromažďovací prostor, v předpise je 200 osob, a tak se na to musíme dívat. Pokud chybí ...

Dokumenty a záznamy specifické pro vyhrazená ZDVIHACÍ zařízení (NV č. 193/2022 Sb.)

30.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Zdeněk Šenk Dokumenty a záznamy specifické pro vyhrazená ZDVIHACÍ zařízení (nařízení vlády č. 193/2022 Sb.) Název dokumentu nebo záznamu charakteristika dokumentu nebo záznamu/ související právní předpis 119. Doklad o vedení evidence VZZ ...

Kvalifikace obsluhy elektrického zařízení

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Může osoba bez elektrotechnického vzdělání ale s profesní kvalifikací, vykonávat práce na elektrickém zařízení pod napětím jenom na základě proškolení a vyhodnocení rizik? Podle § 3 odstavce 2 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., je obsluha školena pouze na rizika a z návodu k obsluze? Ing. Martin Röhrich ...

Zpracování požárního řádu

22.11.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o sdělení, dle jakého zákonného požadavku musí být zpracován požární řád. Domnívám se, že plynové kotelny nespadají do kategorie činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tudíž se požární řád nezpracovává. HZS pokud mám zkušenost, požární řád k plynové kotelně nevyžaduje. Musí být ...

více článků
Nejčtenější

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navícArchiv

2.7.2021, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho…

Přístupné pro: VTZ profi

Komentář k ustanovení § 1 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Předmět úpravy)Archiv

15.7.2022, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Antonín Voříšek § 1 zákona č. 250/2021 Sb. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, s účinností ke dni 1.7.2022 § 1 Následující §č. 250/2021 Sb....§ 1Předmět úpravy(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy ...

Přístupné pro: VTZ profi

Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

8.4.2021, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 musí provozovatel určit osobu odpovědnou (OO) za provoz EZ. OO může být fyzická osoba zaměstnaná provozovatelem, nebo může být zajištěna…

Přístupné pro: VTZ profi

Evidence revizních technikůArchiv

1.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověřená organizace vede evidenci revizních techniků, jejímž účelem je vedení údajů o jejich počtu a odbornosti a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním…

Přístupné pro: VTZ profi

Odborné způsobilosti v elektrotechniceArchiv

1.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Dvořáček § 19 zákona č. 250/2021 Sb. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, s účinností ke dni 1.7.2022 Předchozí §§ 19 Následující §č. 250/2021 Sb....§ 19Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících ...

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Podniková energetika pro pokročilé 2023

2.12.2022, Praha, Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA

Seminář je určen pro podnikové energetiky, pracovníky FM, technicko-výrobním manažerům a provozním technikům, kteří mají řízení spotřeby energií na starosti. Může být užitečný i pro manažery, kteří chtějí implementovat systém energetického managementu ISO 50001 nebo rozhodují o investicích do energeticky náročných technologií (finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí, atp.).

Hierarchie nakládání s odpady a podmínky pro vedlejší produkt

9.12.2022, On-line, Ing. Petr Šulc

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení

12.12.2022, Praha, Martin Šturma

Po více než 50ti letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň po 40ti letech dochází k přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické kvalifikaci.

Nakládání s odpady ve městech a obcích od A do Z

13.12.2022, Praha, Ing. Petr Šulc

Zorientuje Vás v povinnostech, které obcím ukládá nová odpadová legislativa a současně Vás seznámí i s postupy jejich plnění.

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podniku

5.1.2023, On-line, Ing. Radka Vokurková

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané zaměstnancům...

Doporučujeme

ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

VTZPROFI LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - -
Nahrávám...
Nahrávám...