Jednoduchý nástroj pro správu lhůt či revizí?

Dál už hledat nemusíte. Praktickou správu lhůt a revizí snadno zvládnete s nástrojem eLhůtník, který je součástí VTZprofi.Obsáhlá knihovna výkladových textů a komentářů pro oblast VTZ s integrovaným nástrojem pro správu revizí.

více o produktu Revize vyhrazených technických zařízení | Znalost a praktická správa oborových lhůt a technických revizí

Výhody pro vás

Proč právě VTZprofi?

VTZprofi je kvalitní zdroj informací o nové úpravě vyhrazených technických zařízeních včetně nástroje pro jednoduchou správu jejich revizí a jiných lhůt.

Platforma pro orientaci v platné legislativě

Obsáhlá a stále doplňovaná knihovna vám zajistí, že vždy budete mít přehled o vývoji v souvislosti s novou úpravou bezpečnosti VTZ. 

Vzdělávání

V multimediální sekci Vzdělávání naleznete záznamy seminářů a přednášek k vyhrazeným technickým zařízením.  

Pro koho je portál určen?

VTZprofi je určeno všem, kteří jsou odpovědní za bezpečný provoz nebo revize vyhrazených technických zařízení a dodržování lhůt vyplývajících z povinností daných legislativou. 

Správa revizí

Součástí portálu je jednoduchý on-line nástroj pro správu revizí zařízení i jiných lhůt či termínů. 

Neomezený odpovědní servis

Předplatitelé mají k dispozici odpovědní servis. Stačí poslat svůj dotaz a někdo z expertů na danou oblast do tří týdnů vypracuje odpověď.

 • Výhody pro vás
 • Obsah
 • Autoři

Na konci června 2021 vyšel ve Sbírce zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Sledujeme tuto oblast a připravujeme pro Vás aktualizace, tak abyste byli připraveni na jeho účinnost a seznámili se jak s jeho obsahem, tak s obsahem chystaných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

Portál VTZprofi, který si príávě prohlížíte, je kvalitní znalostní knihovnou informací o úpravě bezpečnosti a revizí vyhrazených technických zařízení a souvisejících tématech. To vše na jednom místě.

Uživatelé mají možnost v obsahu hledat a filtrovat podle různých kritérií. Texty jsou obohaceny o přímé odkazy do legislativních předpisů, takže je možné ihned zkontrolovat platnost jednotlivých ustanovení. Uživatelé služby ČSN online mohou využít přímých odkazů do technických norem České agentury pro standardizaci.

Jako předplatitelé máte dále přístup k multimediální sekci VZDĚLÁVÁNÍ, kde uveřejňujeme záznamy seminářů a konferencí souvisejících s tématem vyhrazených technických zařízení.

Jistě oceníte také neomezený odpovědni servis a archiv odpovědí na dotazy jiných čtenářů. 


Profesní portál VTZprofi přináší uživatelům prostřednictvím nástroje SPRÁVA REVIZÍ také rychlou a jednoduchou správu lhůt, termínů a revizí. Hodí se zejména pro hlídání revizí vyhrazených technických zařízení či jiných oborových lhůt. Praktický správce umožňuje lhůty a revize:

 • zakládat,
 • upravovat,
 • doplňovat o vlastní materiály,
 • kategorizovat,
 • duplikovat,
 • rušit.

Samozřejmostí jsou automatické upomínky na e-mail uživatele.

Nástroj SPRÁVA REVIZÍ ocení všechny osoby odpovědné za jakékoliv zařízení, jež podléhá pravidelným revizím, nebo za dodržování lhůt vyplývajících z povinností daných oborovou legislativou. 

Aktuality

Novinky z oboru vyhrazených technických zařízení a souvisejících problematik. Které nové technické normy byly vydány?

Články

S revizemi či jinými lhůtami jsou spojené povinnosti, které vycházejí s legislativy a norem. Odborné články uživateli pomohou se v této problematice zorientovat. V obsahu je možné hledat a filtrovat jej podle různých kritérií. Texty jsou obohaceny o přímé odkazy do legislativních předpisů, takže je snadné ihned zkontrolovat platnost jednotlivých ustanovení. Uživatelé služby ČSN online mohou využít přímých odkazů do technických norem České agentury pro standardizaci.

Dotazy a odpovědi

Uživatelé mají k dispozici neomezený odpovědní servis. Stačí se zeptat na jakýkoliv problém z praxe a někdo z expertů na danou oblast vypracuje do tří týdnů odpověď.

Vzdělávání

Multimediální sekce se záznamy seminářů a konferenčních příspěvků souvisejících s oblastí VTZ.

Správce lhůt a revizí

Uživatelé VTZprofi mají možnost vkládat nové nebo editovat stávající revize či jiné oborové lhůty. Lhůty a revize je možné přehledně kategorizovat a doplňovat o vlastní dokumentaci. Ke každé akci je možné zaslat upomínku na zvolenou e-mailovou adresu.

Právní předpisy

Uživatelé VTZprofimají k dispozici sadu úplných znění právních předpisů pro oblast vyhrazených technických zařízení a souvisejících. Zejména jde o:

 • zákon č. 250/2021 Sb., o  bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

 • vyhlášku č. 50/1978, o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • vyhlášku č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
 • vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
 • vyhlášku č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Odborné články pro uživatele připravují experti na různé oblasti vyhrazených technických zařízení (elektrická, zdvihací, plynová, tlaková) či technických zařízení budov.

Členové autorského kolektivu:

 • Mgr. Bc Lucie Kyselová
 • Igor Lüftner
 • Martin Šturma
 • Ing. Antonín Voříšek
 • Ing. Pavel Krejcar
 • Ing. Miloslav Kočí
 • Ing. Ladislav Hamáček

Co získám zakoupením předplaného?

Zakoupením tohoto produktu získáte všechny zmíněné součásti.

 • rozsáhlý soubor výkladů a komentářů ke stávající i nové úpravě VTZ
 • přístup do mlultimediální sekce Vzdělávání se zajímavými přednáškami a záznamy seminářů 
 • rychlý a jednoduchý způsob, jak spravovat revize či jiné lhůty prostřednictvím nástroje Správa revizí
 • okamžitý přístup k úplným zněním právních předpisů
 • možnost kdykoliv se zeptat na konkrétní problém z praxe
 • pravidelný newsletter s novinkami z oblasti

9990 Kč bez DPH

ONLIBVTZ

Kontaktujte nás

+ 420 222 539 333

Pro získání možnosti bezplatného testování je nutné vyplnit správně kontaktní telefon a Váš email.

Na Vámi uvedený telefon Vás budeme kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne, abychom s Vámi domluvili jak Vámi preferovaný termín počátku testování, tak i Vámi vybraný modul, který chcete otestovat.

Na Vámi uvedený email Vám následně zašleme vygenerované přístupové testovací přístupy. 

Bez ověření správnosti Vašeho telefonu a emailu tedy není možné požadované testování poskytnout. Děkujeme za pochopení.

Input:
loading...
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!