dnes je 4.12.2023

Označení požárních dveří

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termíny pravidelné revize elektro

25.10.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobce

20.9.2023, Zdroj: ÚNMZ

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobceNařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech…

Vyplývají z instalace FVE o výkonu > 50kW vždy složité podmínky pro zásah?

18.9.2023, kpt. Ing. Ivana Sitařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (9.2.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:24:18

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (2.3.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:30:34

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Právní předpisy a technické normy v oblasti elektrotechnikyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:15:46

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (2.3.2023) - Nejdůležitější novinky v oblasti BOZP v letech 2020 až 2022ZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:23:38

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Úvod a nejdůležitější novinky v oblasti BOZP v letech 2020 až 2022ZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:15:08

Přístupné pro: VTZ profi

Fotovoltaika a elektromobilita z pohledu zasahujících hasičů - Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022)ZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:39

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Novinky v legislativě a požárním dozoruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:38

V přednášce zazněly legislativních změny z poslední doby a chystané změny v blízké budoucnosti v oblasti požární bezpečnosti. Seznámení s důvody, které vedou k legislativním úpravám a zkušenosti z aplikace nové právní úpravy v…

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Zajištění bezpečnosti VTZ - nová právní úprava a jak na toZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:12

Přístupné pro: VTZ profi

Nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách - Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022)připravujemeGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dokumentace zdolávání požáruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:32

Přednáška se zabývá současnými pravidly a podmínkami pro zpracování dokumentace zdolávání požáru. Na několika stranách stručně shrnu pro jaké objekty a jakou formou se dokumentace zpracovává. Formou příkladů z praxe pak lektor poukázal na odlišnosti pro…

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dotazy k bloku požární ochranypřipravujemeGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Představení firmy DrägerZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:52

Prezentace prostředků požární ochrany jednoho z partnerů konference - společnosti Dräger.

Přístupné pro: VTZ profi

Provozní a průvodní dokumentaceArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat.…

Přístupné pro: VTZ profi

ObsluhyArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluhy THP nemusejí být školeny jako osoba poučená dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. Stačí obecné školení BOZP. Elektrické spotřebiče a nářadí nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle zákona č. 250/2021…

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozuArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz vyhrazených elektrických zařízení u malých provozovatelůArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod - definice elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení…

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: VTZ profi

Nové normy elektotechnika - červen 2023

2.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektotechnika - červen 2023Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2023.

Nové normy elektrotechnika - červenec 2023

1.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektrotechnika - červenec 2023Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červenec 2023.

Elektrotechnická způsobilost - měření elektrického odporu materiálu

31.7.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení o strojních zařízeních zveřejněno v OJEU

11.7.2023, Zdroj: ÚNMZ

Nařízení o strojních zařízeních zveřejněno v OJEUDne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.…

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV)Archiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li elektrické zařízení instalováno v prostoru, kde může být v atmosféře přítomna nebezpečná koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par, mlhy, hořlavých vláken nebo prachů, musejí být použita ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchů…

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrické spotřebiče a ruční nářadíArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadíArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním provozním dokumentem pro spotřebiče, neboť je podkladem pro jejich kontroly, opakované zkoušky, údržbu, opravy…

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení VNArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: VTZ profi

Bibliografie k elektrickým zařízenímArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení NNArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace pro jednotlivé pracovní pozice musí odpovídat požadavkům NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost…

Přístupné pro: VTZ profi

Osoby znalé (§ 5 NV č. 194/2022 Sb.)Archiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi
Nahrávám...
Nahrávám...