dnes je 17.6.2024

Input:

Zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek prostředků k vázání, zavěšení a uchopení břemen

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.7.6
Zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek prostředků k vázání, zavěšení a uchopení břemen

Martin Šturma – Igor Lüftner

Všeobecně

Prostředky k vázání, zavěšování a uchopení břemen musejí být udržovány v přiměřené čistotě pro umožnění jejich prohlídek, dle pokynů výrobce v návodech. Záznamy o jejich kontrolách jsou vedeny v Provozních denících ZZ.

 1. Prostředky k vázání a jejich součásti se musejí:
  1. prohlédnout před prvním použitím v každé směně, vadný vázací prostředek musí být z pracoviště odstraněn, opraven nebo znehodnocen;
  2. odborně zkontrolovat nejméně jednou za 6 měsíců u prostředků ojediněle nebo málo používaných, u řetězů jednou za 12 měsíců.
 2. Prostředky, které jsou příležitostným příslušenstvím ZZ, se prohlížejí před každým novým použitím a kontrolují v pravidelném období.
 3. Prostředky, u nichž byly při prohlídce, kontrole nebo zkoušce zjištěny závady ohrožující bezpečnost, nesmějí být dále používány, pokud nebyly odborně opraveny. Prostředky, u nichž byly zjištěny závady určující jejich vyřazení, musejí být vyřazeny z provozu.

Zásady kontroly technického stavu

Při kontrole se především zaměříme na celkový stav, stupeň opotřebení, následující závady a porušení:

 1. Článkové řetězy:
  1. označení vazáku dovolenou rychlostí;
  2. zjevné poškození koncových vybavení (háky, závěsná oka);
  3. výrazné prodloužení nebo zúžení článků;
  4. nadměrná koroze, trhliny a vruby;
  5. výrazné opotřebení v místě dotyku článků;
  6. zmenší-li se tloušťka jediného článku o 10 %, musí se snížit základní nosnost řetězu na hodnotu odpovídající nejblíže nižší tloušťce článku v řadě.
   Zmenší-li se tloušťka článku o více než 10 %, je třeba jej vyměnit.
   Zmenší-li se tloušťka článku o 20 %, musí se celý řetěz vyřadit z dalšího užívání.
  7. pro umožnění kontroly případné deformace se trvale vyznačí na prostředku pro zavěšení, popř. uchopení body stanovené rozteče.
 2. Ocelová lana:
  1. označení nosnosti lana;
  2. stav zápletů, objímek, ok nebo příslušenství;
  3. nadměrný počet prasklých drátů dle příslušných předpisů;
  4. přetržený nebo uvolněný pramen;
  5. nadměrné opotřebení nebo poškození korozí;
  6. zlom lana po zatížení přes ostrou hranu nebo po zatažené smyčce.

Poznámka: U lan s rozdílnými tloušťkami drátů se při počítání prasklých vnějších drátů na stanovené délce uvažuje přerušení tenkého drátu za 1, přerušení tlustého drátu za 1,7.

3. Textilní vázací lana:

 1. označení nosnosti vazáku;
 2. prasklý nebo uvolněný pramen;
 3. zjevné poškození zápletu;
 4. poškození nebo deformace koncového vybavení;
 5. zjevné mechanické poškození;
 6. u konopných lan poškození plísní nebo
Nahrávám...
Nahrávám...