dnes je 17.6.2024

Input:

Péče o zdvihací zařízení a záznamy

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.3
Péče o zdvihací zařízení a záznamy

Martin Šturma – Igor Lüftner

  1. Technický stav zdvihacích zařízení (části strojní a části elektro) musí být během jejich provozu kontrolován v rozsahu stanoveným SBP a příslušnými platnými ČSN.
  2. Pracovníci vedou do provozního deníku zdvihacího zařízení záznamy o prohlídkách, údržbě, opravách, kontrolách, revizích, zkouškách, poruchách apod. (pro konkrétní ZZ se vede vždy jeden provozní deník a nelze vést jeden provozní deník pro více ZZ).
  3. Provoz zdvihacích zařízení, tj. jejich používání a ovládání, vázání, zavěšování a přemisťování břemen, musí být kontrolován průběžně, aby nedocházelo k porušení zásad bezpečnosti návodů k obsluze zdvihacích zařízení, předpisů platných pro pracoviště zdvihacích zařízení a k zakázaným manipulacím obsluh ZZ, vazačů a signalistů.
  4. Kontrolu technického stavu a provozu zajišťuje revizní a provozní technik zdvihacího zařízení.

Provozní deník zdvihacího zařízení předkládá pověřená osoba.

  1. Provozovatel musí jmenovat pracovníka do funkce revizního technika zdvihacího zařízení ve své společnosti. Pro jednotlivé druhy zdvihacích zařízení
Nahrávám...
Nahrávám...