dnes je 17.6.2024

Input:

Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.7.2
Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních

Martin Šturma – Igor Lüftner

U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce.

Systém bezpečné práce obsahuje dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., následující:

a) návrh činností jeřábu tak, aby byly prováděny bezpečně a s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům, provedený pověřenými osobami s odpovídající kvalifikací; v případě opakujících se nebo rutinních činností je možné navrhnout činnosti pouze pro úvodní fázi a stanovit periodické kontroly pro zjištění, zda došlo ke změnám postupů;

b) výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství;

c) údržbu, prohlídky a kontroly jeřábu a příslušenství;

d) určení řádně zaškolených a odpovědných osob, které byly prokazatelně seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu;

e) odpovídající dozor prováděný zaškolenými osobami s

Nahrávám...
Nahrávám...