dnes je 17.6.2024

Input:

Další požadavky na provoz pracovních plošin dle ČSN ISO 18893

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.8.4
Další požadavky na provoz pracovních plošin dle ČSN ISO 18893

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zvažování větru a bouře

Účinky sil větru na plošinu: Všechny plošiny, kromě těch, které jsou navrženy pro vnitřní použití, jsou navrženy pro provoz při maximální rychlosti větru, která je na stroji vyznačena. Žádné modifikace nebo doplňky plošiny, které ovlivňují zatížení větrem a následně její stabilitu, nesmějí být prováděny bez schválení výrobcem, např. modifikace pro přidání reklamních štítů, panelů nebo připojovacích prvků. Kde není možné získat toto schválení, protože výrobce již neexistuje, musí být doporučení získáno od oprávněného technika.

Účinky větru na zařízení na pracovní plošině: Musí se dávat pozor při manipulaci se stavebním materiálem, tabulovým materiálem, panely a ostatními takovými materiály, které mohou působit jako plachty.

Místní účinky větru: Stínicí a komínové účinky budov mohou způsobit vysokou rychlost větru ve dnech, kdy je rychlost větru na otevřených plochách nízká. Další zdroje místní vysoké rychlosti větru, které by měly být rovněž zvažovány ve vztahu k bezpečnosti na pracovištích, jsou od vysokostěnných vozidel na komunikacích.

Použití při bouřích: Plošiny nesmějí být použity, když jsou vystaveny účinkům bouří.

Zvažování stavu terénu

Stabilita plošin a jejich bezpečnost jsou ovlivněny špatnými půdními podmínkami, které mohou vést k vychýlení stroje a nestabilitě. Pokud indikátor vodorovnosti ukazuje, že se provozní meze blíží ke stanoveným mezím plošiny, pak ji musí obsluha spustit a znovu nastavit stroj do vodorovné polohy.

Přeprava a jízda na veřejných komunikacích

Kde jsou plošiny vykládány nebo nakládány na dopravní vozidlo na veřejné komunikaci nebo plošiny jedou mezi pracovními místy po veřejné komunikaci, musejí být přijata opatření pro zabránění poškození osob od silničního provozu. Tato opatření zahrnují minimálně:

a) výstražné kužele;

b) silniční značky a signalizační zařízení;

c) osoby s praporky pro varování ostatních vozidel na přítomnost plošiny a všechna souvisící vozidla.

Pokud je to nezbytné pro jízdu plošiny mezi pracovními místy, musí být použito doprovodné vozidlo vybavené vhodnými signalizačními zařízeními, pokud je to nutné vzhledem ke vzdálenosti přepravy.

Šikmé plochy a svahy

Plošina nesmí být provozována na šikmých plochách, svazích, rampách nebo sklonech, které překračují hodnoty, pro které je plošina určena výrobcem.

Rozmístění prostředků zajišťujících stabilitu

Stabilizátory, jako jsou opěry, výsuvné nápravy, kyvné nápravy a další prostředky pro zajištění stability musejí být rozmístěny a zajištěny tak, jak to požaduje

Nahrávám...
Nahrávám...