dnes je 17.6.2024

Input:

Kontrola technického stavu a provozu zdvihacích zařízení

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2
Kontrola technického stavu a provozu zdvihacích zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se ověřuje kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami v souladu s NV č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 9927-1 nebo ČSN 27 0142 a technickými podmínkami výrobce.

Kontroly vyhrazených zdvihacích zařízení dle NV č. 193/2022 Sb.:

  1. prohlídka vyhrazeného zdvihacího zařízení je vizuální kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu; provádí ji obsluha na začátku každé pracovní směny a provede o tom záznam před použitím vyhrazeného zdvihacího zařízení;
  2. funkční zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení je prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost;
  3. inspekce je ověřování technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pravidelných termínech v mezidobí revizí a zkoušek, které provádí
Nahrávám...
Nahrávám...