dnes je 17.6.2024

Input:

Zpracování dokumentů a záznamů

15.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:47

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů vyjmenovaných dokumentů z oblasti BOZP s odkazem na konkrétní požadované ustanovení předpisu.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

vystudoval ekonomii, poté doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava a posléze manažerský studijní program Master of Laws na Fakultě veřejnosprávních studií Univerzity v Toruni. V oblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění v národních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

Nyní pracuje ve VÚBP, v. v. i., na pozici vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace (OS/NB 1024). Je zároveň manažerem kvality zkušební laboratoře (ZL 1040) a manažerem kvality certifikačního orgánu pro výrobky (COV 3068). Pro svého zaměstnavatele vykonává povinnosti odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik, odborně způsobilé osoby požární ochrany a odpadového hospodáře. V rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí je posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Jako soudní znalec v oboru BOZP a ergonomie je členem Znaleckého ústavu VÚBP a členem Komory soudních znalců ČR.

Mimo uvedené aktivity je členem zkušebních komisí odborné způsobilosti v prevenci rizik, členem technického výboru COSM (poradní orgán ředitele ČIA), členem České ergonomické společnosti a také Slovenské ergonomické společnosti, je expertem a odborným posuzovatelem ČIA. Je autorem či spoluautorem několika edukačních materiálů a samostatných publikací či desítek různých článků v odborných periodicích; je spoluřešitelem několika desítek edukačních a výzkumných projektů, jejichž výstupem jsou mj. i certifikované metodiky uplatnitelné v oblasti BOZP.

Nahrávám...
Nahrávám...