dnes je 16.7.2024

Nosnost a kontrola regálů

9.7.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Bezpečná vzdálenost před rozváděči.

6.6.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Sklon šrafování na bezpečnostní zábraně

13.5.2024, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Práce v kabelových šachtách

15.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Odškodnění pracovního úrazu

15.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz jeřábů a zdvihadelArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti obsluh regálových zakladačůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Lhůty kontrol stavebních výtahůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení – stavebního výtahu, se ověřuje vizuálními prohlídkami a funkčními zkouškami, kontrolami a ročními zkouškami v souladu s NV č. 193/2022 Sb. a technickými podmínkami výrobců v…

Přístupné pro: VTZ profi

Lhůty kontrol regálových zakladačůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení – regálových zakladačů, se ověřuje vizuálními prohlídkami a funkčními zkouškami, kontrolami, revizemi a zkouškami v souladu s nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a technickými podmínkami výrobců v…

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz stavebních výtahů pro přepravu osob a nákladuArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební výtahy mohou být ovládány zevnitř klece (plošiny), z úrovně země nebo ze stanic.

Přístupné pro: VTZ profi

Lhůty kontrol zdvihacích zařízeníArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud průvodní dokumentace výrobce vyhrazeného zdvihacího zařízení stanoví lhůty kratší, musejí mít takto stanovené lhůty v průvodní dokumentaci přednost před lhůtami stanovenými v právních předpisech a technických…

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti obsluh stavebních výtahůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při obsluze musí být stavební výtah neustále sledován a nikdy se nesmí nechat naložená plošina stát bez dozoru.

Přístupné pro: VTZ profi

Další požadavky na provoz pracovních plošin dle ČSN ISO 18893Archiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Místní provozní předpis pro provoz stavebních výtahůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před použitím stavebních výtahů provozovatel zajistí zpracování místního provozního předpisu.

Přístupné pro: VTZ profi

Manipulační prostředky pro zdvihací zařízeníArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly manipulačních prostředků se provádějí dle ČSN ISO 12480-1. Vazač provádí kontrolu před každým jejich použitím a o jejich technickém stavu pořizuje záznam do provozního deníku. Jedenkrát ročně provádí revizní technik důkladnou kontrolu a zkoušku…

Přístupné pro: VTZ profi

Lhůty kontrol výtahů pro dopravu osob a nákladuArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

a) Pravidelné servisní úkony k zajištění provozuschopnosti výtahu dle Přílohy B, tabulka B.1 ČSN 27 4002

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti obsluh jeřábů a zdvihadel a povinnosti vazačůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Bezpečnostní opatření pro opravy a údržbu zdvihacích zařízeníArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz pracovních plošinArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ČSN EN 280-1 se pojízdné zdvihací pracovní plošiny dělí do následujících skupin a typů:

Přístupné pro: VTZ profi

Místní provozní předpis pro regálové zakladačeArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před použitím nebo uvedením do provozu regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuven zajistí provozovatel zpracování místního provozního předpisu.

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti obsluh pracovních plošinArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz výtahů pro dopravu osob a nákladuArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Vázací prostředkyArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeníchArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce.

Přístupné pro: VTZ profi

Používání jeřábů a zdvihadelArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otočný a mostový jeřáb s elektrickým kladkostrojem nebo kočkou, ovládané ze země nebo z koše:

Přístupné pro: VTZ profi

Pracovní systém (bezpečná práce na pracovních plošinách)Archiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému.

Přístupné pro: VTZ profi

Lhůty kontrol pracovních plošinArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na pracovních plošinách s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m se dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a ČSN ISO 18893 musí provádět:

Přístupné pro: VTZ profi

Zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek prostředků k vázání, zavěšení a uchopení břemenArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Zdvihací zařízení - bibliografieArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz regálových zakladačůArchiv

5.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Základní požadavky na provoz vyhrazených zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

K zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení, osob a majetku musí provozovatel určit:

Přístupné pro: VTZ profi

Nevyhrazená zdvihací zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb.:

Přístupné pro: VTZ profi

Péče o zdvihací zařízení a záznamyArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technický stav zdvihacích zařízení (části strojní a části elektro) musí být během jejich provozu kontrolován v rozsahu stanoveným SBP a příslušnými platnými ČSN.

Přístupné pro: VTZ profi

Montáž, opravy a údržba zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Doklady, záznamy a zajištění kvalifikace v souvislosti se zdvihacími zařízenímiArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

K užívání zdvihacích zařízení a jejich provozu jsou nutné tyto doklady a záznamy, včetně zajištění odborné kvalifikace:

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz vyhrazených zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Základní povinnosti obsluh všech typů zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převzít si od provozovatele zdvihací zařízení v bezpečném a způsobilém stavu;

Přístupné pro: VTZ profi

Definice vyhrazených zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená zdvihací zařízení (zkráceně ZZ) definuje nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Jedná se o následující zařízení s motorickým pohonem:

Přístupné pro: VTZ profi

Kontrola technického stavu a provozu zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení se ověřuje kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami v souladu s NV č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 9927-1 nebo ČSN 27 0142 a technickými podmínkami…

Přístupné pro: VTZ profi

Pracovníci obsluhy zdvihacích zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelná školení obsluh ZZ a vazačů musejí být prováděna na základě požadavku nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Minimální požadavky na obsluhy ZZ a vazače stanovuje nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a v případě jeřábů a zdvihadel norma ČSN ISO 12480-1 v kapitolách…

Přístupné pro: VTZ profi

Používání zdvihacího zařízeníArchiv

4.4.2024, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdvihací zařízení je možno používat jen pro ten účel, pro který je konstruováno, jeho jmenovitá nosnost a podmínky provozu nesmějí být v provozu překročeny.

Přístupné pro: VTZ profi

Zpracování dokumentů a záznamůZáznamGarance

15.3.2024, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:47

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů vyjmenovaných dokumentů z oblasti BOZP s odkazem na konkrétní požadované ustanovení předpisu.

Přístupné pro: VTZ profi

Dotaz: Úraz na pracovišti

12.3.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnění provádět kontrolu kompresoru

6.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Běžná inspekce jeřábu

5.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenování osob odpovědných za vyhrazená technická zařízení (VTZ)Archiv

28.2.2024, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: VTZ profi

Lékařská prohlídka při změně profesního rizika

28.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní přestávky v kamenolomu

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Úhrada dopravy na lékařskou prohlídku

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Akce
Doporučujeme
ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...