dnes je 15.8.2022

Nejnovější

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízeníQ&A

12.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdo je v organizaci oprávněn písemně pověřit např. provozovatele vyhrazeného plynového zařízení? Co tato osoba, která pověřuje musí splňovat? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Zřejmě máte na mysli, kdo je u provozovatele vyhrazeného plynového zařízení oprávněn jmenovat (určit) osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného ...

Kontroly stávajících zařízení podle nové úpravy

10.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak si vykládat § 3 odst. 5 zákona 250/2021. Dle zmíněného paragrafu, pokud ve firmě nebude instalováno žádné nové zařízení či technologie po 1.7.2022, nebo tato technologie neprojde "rekonstrukcí", tak se pro firmy ve vztahu k revizím, kontrolám a zkouškám nic nemění. Znamená to, že můžeme mít např. ...

Nové normy ČSN elektrotechnika - srpen 2022

8.8.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy ČSN elektrotechnika - srpen 2022Nové normy ČSN pro oblast elektrotechniky, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

Závaznost technických norem a vymahatelnost jejich požadavků v souvislosti s revizemmi elektrických spotřebičů

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na ČSN EN 33 1600 ed. 2 a ČSN EN 50678 se neodvolává vyšší právní předpis, nejsou tedy brány jako závazné. Jaká tedy zajistit vymahatelnost jejich požadavků? Uměla bych si představit, že vytvořím MPBP pro provoz a kontroly drobných elektických spotřebičů a stanovím dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ...

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jestliže tedy běžné elektrické spotřebiče nejsou VTZ -dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., musí být kontrolovány min 1x ročně - tj. "nějaká" kontrola musí být provedena. Z čeho (konkrétně - např. citace v nějakém předpisu) vyplývá ZAVAZNOST ČSN EN 33 1600 ed. 2? Jsou závazné intervaly revizí v ČSN EN ...

Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení (dle § 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.

4.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Z elektrických VTZ u nás dle nové úpravy máme jen běžnou elektroinstalaci v budovách a hromosvody. Máme pro ně zpracovány plány revizí (ty budeme aktualizovat). Musíme mít zpracován dokument Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení dle § 2 písm. d) NV č 190/2022 Sb. ...

Nové normy - plyn a tlak - červenec 2022

27.7.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - plyn a tlak - červenec 2022Nové normy ČSN pro oblasti tlakových a plynových zařízení, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červenec 2022.

Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022

22.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak to bude s revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů a nářadí, když podle úpravy zákonem č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcími předpisy už nejsou vyhrazenými technickými zařízeními? Ing. Martin Röhrich (Volný přepis výkladu na semináři Ing. Maritna Röhricha 21.7.2022 Zajištění bezpečnosti VTZ ...

Provozovaná VTZ v režimu od účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o vysvětlení postupu u dříve vyrobených zařízení/již provozovaných VTZ (tzn. všechna VTZ, která mám a provozoval jsem na pracovišti už před 1. 7. 2022) JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Dle § 3 odst. 5 cit zákona č. 250/2021 Sb.: Stav VTZ se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby ...

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je to správně? § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., osoba poučená. Školitel: zaškolení na danou odbornou činnost - někdo z osob znalých. Lhůta: stanoví školitel tzn. osoba znalá, v rozmezí ne delším než 3 roky. Pokud není vytvořen MPBP o pracovním postupu, pak je školení 1x ročně. Obsah: dle specifikace ...

více článků
Nejčtenější

Regálové zakladačeArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regálové zakladače jsou kolejnicemi vedená zařízení s pojezdem a zdviháním pro uskladňování a vyskladňování a/nebo manipulaci se zbožím. Řízení zakladače může být ruční až automatické. Stanoviště obsluhy zahrnuje stanoviště řidiče a pracovní…

Přístupné pro: VTZ profi

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 (částky 43/2022 až 92/2022)Garance

8.7.2022, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/2022 Sb., o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Přístupné pro: VTZ profi

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navícArchiv

2.7.2021, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho…

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná palivaGarance

9.1.2022, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................ (název organizace, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi

PlošinyArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plošiny byly vydány tři technické normy, které jsou českou verzí norem evropských.

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konference VTZ 2022

30.8.2022, Praha, Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec

1.7.2022 nabyl účinnosti loni vydaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. 22.6.2022 byly vládou projednány a schváleny prováděcí předpisy k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím. Konference seznámí s novou úpravou a změnami, které do oblasti VTZ přináší.

Nakládání se stavebními odpady a možnosti jejich využití podle nové legislativy v praxi

2.9.2022, On-line, Ing. Petr Šulc

Jak mění nakládání se stavebními odpady nová odpadová legislativa? S novými právními předpisy se vynořila celá řada nových otázek, problémů, ale i příležitostí pro využívání produktů jejich recyklace.

Specialista na odpadové hospodářství

7.9. – 27.9.2022 (7.9.2022, 14.9.2022, 21.9.2022, 27.9.2022), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Zákon č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcí nařízení vlády pro elektrická zařízení

12.9.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. a s novým Nařízením vlády ve vztahu k elektrickým zařízením.

Chcete být v souladu? Aneb hodnocení souladu dle ISO 14001

20.9.2022, On-line, Ing. Monika Becková

Určeno pro firmy, které aplikují ISO 14001 a uvítaly by příklady v oblasti compliance.

Doporučujeme

ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

VTZPROFI LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - -
Nahrávám...
Nahrávám...