dnes je 21.3.2023

Nejnovější

Vztah/rozdíl mezi požadavky odst. 2 a 3 § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

19.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můžete prosím vysvětlit vztah nebo rozdíl mezi požadavky odst. 2 a 3 § 7 nařízení vlády č. 194/22 Sb.? Ing. Karel Dvořáček § 7 Vedoucí elektrotechnik, bod 2 a 3: (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího ...

Kontrola elektrických spotřebicčů

14.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Každá firma používá velké množství elektrických spotřebičů (počítače, tiskárny, ruční nářadí atd.). Norma vyžaduje pravidelně revize ve stanovených periodách. Např. Může být 1x2 roky (revize). Co ovšem s legislativním požadavkem NV č. 378/2001 Sb., kdy každé zařízení musí být zkontrolováno 1x za 12 měsíců ...

Tažná ocelová lana a jiné prostředky - kontrola

7.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o informaci, kdo je oprávněn provádět kontrolu, či revizi ocelových lan, případně jiných textilních popruhů, řetězů apod., které se v našich podmínkách využívají zejména během vyprošťovacích a záchranných prací? Pozn. nejedná se o prostředky zdvihací, ale tahací. Mnohdy součástí navijáků nákladních ...

Přístupné pro: VTZ profi

Vyhrazená technická zařízení tlaková - Check-list pro posouzení právního souladu firmy s právními požadavky

7.3.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Zdeněk Šenk 4. Vyhrazená TLAKOVÁ zařízení – oblasti a dílčí činnosti Poř. číslo Auditovaná oblast: a právní ustanovení Auditní otázky: jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci, zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů ...

Nové normy elektro - únor 2023

6.3.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektro - únor 2023Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné oblasti, které vyšly ve věstníku ÚNMZ únor 2023.

Check-list pro posouzení právního souladu firmy s právními požadavky pro vyhrazená technická zařízení

28.2.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba, která uplynula od vstoupení úpravy pro vyhrazená technická zařízení v účinnost (1.7.2022) už představuje takový časový úsek, který by měl být pro organizace dostatečný, pro implementaci změn vyvolaných novými nařízeními vlády k vyhrazeným technickým…

Vzdělání pro kvalifikaci v elektrotechnice

26.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdo rozhoduje, zda vzdělání splňuje elektrotechnické vzdělání? Vyhovuje např. obor 28 Autotronik? Staré SOU el.-tech. s označením "O4"? Ing. Karel Dvořáček Pro souhrn požadavků a zatřídění odborného vzdělání vydal Národní pedagogický institut České republiky dokument uznávaných profesních kvalifikací ...

Kategorie VV AF a periodicita revizí

24.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdy je kategorie dle protokolu vnějších vlivů považována v rámci prostředí s výskytem vody (tedy kategorie VV AD 1-8) a v prostředí korozivním (tedy kategorie VV AF 1-4) za úroveň, která již spadá do kategorie pro roční periodicitu revize? Ptám se s ohledem na přílohu k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. ...

Způsob školení poučených osob

21.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je přípustné a možné zavést softwarový systém, který by automaticky školil osoby poučené a současně na závěr i ověřoval jejich znalosti (testem) s tím, že osoba znalá, by výsledek na závěr potvrdila? Ing. Karel Dvořáček Zákon č. 250/2021 Sb., ani nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (konkrétně jeho § 9 ...

více článků
Nejčtenější

Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízeníArchiv

17.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za provoz technického zařízení nese vždy majitel či provozovatel. Pokud se nerozhodnete jmenovat osobu odpovědnou (OO), např. svého zaměstnance nebo OO v podobě zplnomocnění třetí strany, potom se automaticky osobou zodpovědnou stává statutární…

Přístupné pro: VTZ profi

PlošinyArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plošiny byly vydány tři technické normy, které jsou českou verzí norem evropských.

Přístupné pro: VTZ profi

Regálové zakladačeArchiv

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regálové zakladače jsou kolejnicemi vedená zařízení s pojezdem a zdviháním pro uskladňování a vyskladňování a/nebo manipulaci se zbožím. Řízení zakladače může být ruční až automatické. Stanoviště obsluhy zahrnuje stanoviště řidiče a pracovní…

Přístupné pro: VTZ profi

Komentář k ustanovení § 1 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Předmět úpravy)Archiv

15.7.2022, Ing. Antonín Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Antonín Voříšek § 1 zákona č. 250/2021 Sb. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, s účinností ke dni 1.7.2022 § 1 Následující §č. 250/2021 Sb....§ 1Předmět úpravy(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy ...

Přístupné pro: VTZ profi

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navícArchiv

2.7.2021, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho…

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

ILNO a jeho náležitosti

12.4.2023, On-line, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Sestavení Identifikačního listu nebezpečného odpadu je jednou ze základní povinností pro každého původce nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech. Lze ho vytvořit velmi rychle a jednoduše např. v některé z aplikací, které jsou nabízeny na trhu, pomocí zadání čísla odpadu. Informace se automaticky doplní z databáze. Vypadá to jednoduše, ale žádná aplikace ani program nedokáže obsah textů v ILNO přizpůsobit konkrétním podmínkám. A to může být velký problém při havárii nebo kontrole. Na webináři si ukážeme, kde jsou slabá místa a jak si je zkontrolovat a na co si dát pozor.

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

17.4.2023, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Řízení udržitelnosti ve firmách

18.4.2023, Praha, Jan Kurka

Změna klimatu, nedostatek zdrojů a masivní vymírání druhů jsou hlavními výzvami naší doby. Podnikatelský úspěch stále více závisí na tom, jak společnosti transparentně a důvěryhodně prezentují svůj výkon v oblasti udržitelnosti a jak se v něm průběžně zlepšují.

Předcházení havarijním stavům v průmyslu

19.4.2023, Praha, Ing. Tomáš Lank, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Tento seminář má za cíl shrnout a připomenout si vše podstatné, co patří ke zvládnutí mimořádné události zaviněné havárií. Pokud taková situace nastane, musí vše bez prodlev do sebe zapadnout, aby se minimalizovaly škody na lidském zdraví a na životním prostředí. Seminář se také pokusí poněkud nadčasovou formou reagovat na připravovanou novelu vodního zákona vznikající jako reakce na havárii na řece Bečvě. Z pohledu odpadového hospodáře může mimořádná situace nastat při převozu odpadů, vysvětlíme si tedy, jaké dokumenty k tomu patří, a jak je mít v souladu s ostatní firemní dokumentací. Přeprava nebezpečných věcí bude pak vysvětlena a demonstrována na modelovém příkladu převozu neupravených kalů.

Podnikový energetik

26.4.2023, Praha, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

V dnešní době, charakterizované turbulentními výkyvy cen energií, mohou dobrá nebo špatná rozhodnutí týkající se nákupu a hospodaření energiemi vést k prosperitě či zásadnímu ohrožení budoucnosti podniku. Role podnikového energetika se tak mění z provozní na strategickou. Pro pochopení souvislostí je zapotřebí rozšířit kompetence energetických manažerů z původních technických do ekonomicko-strategických.

Doporučujeme


ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

VTZPROFI LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - -
Nahrávám...
Nahrávám...