dnes je 27.5.2022

Nejnovější

Nové normy pro energetiku - květen 2022

25.5.2022, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Nové normy pro energetiku - květen 2022... Nové normy ČSN pro energetiku a související aspekty vydané v květnu 2022. ČSN EN IEC 62934 Integrace obnovitelných zdrojů do sítí - Termíny a definice Tento terminologický dokument obsahuje termíny a definice v oblasti integrace výroby energie z obnovitelných zdrojů do sítě. Technické otázky integrace ...

Nové normy Elektro - květen 2022

23.5.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - květen 2022Nové normy ČSN pro elektrotechniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2022.

Nové normy ZZ, PZ a TZ - květen 2022

23.5.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy ZZ, PZ a TZ - květen 2022Nové normy ČSN pro VTZ kromě elektrických zařízení (plynová, tlaková a zdvihací), která vyšla ve věstníku ÚNMZ květen 2022

více článků
Nejčtenější

Regálové zakladačeGarance

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Regálové zakladače jsou kolejnicemi vedená zařízení s pojezdem a zdviháním pro uskladňování a vyskladňování a/nebo manipulaci se zbožím. Řízení zakladače může být ruční až automatické. Stanoviště obsluhy zahrnuje stanoviště řidiče a pracovní…

Přístupné pro: VTZ profi

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navícArchiv

2.7.2021, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho…

Přístupné pro: VTZ profi

PlošinyGarance

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plošiny byly vydány tři technické normy, které jsou českou verzí norem evropských.

Přístupné pro: VTZ profi

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 (částky 1/2022 až 42/2022)Garance

2.4.2022, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2022 Sb., o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sdělilo, že u něj byla uložena Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2022 uzavřená mezi smluvními stranami Odborový svaz pracovníků…

Přístupné pro: VTZ profi

VýtahyGarance

27.7.2009, Ing. Pavel Krejcar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které jsou konstruovány, a musejí být udržovány v dobrém provozním stavu v souladu s návodem pro používání vypracovaném podle ČSN EN 13015 nebo s normou ČSN 27 4002. K zajištění bezpečného…

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

27.5.2022, On-line, Bc. Petra Dobešová, LL.M.

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s orgánem státního zdravotního dozoru.

Zákon č. 250/2021 Sb.

1.6.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Nařízení vlády připravované k zákonu č. 250/2021 Sb.

8.6.2022, Praha, Martin Šturma

K zákonu č. 250/2021 Sb. jsou připravovány nové Nařízení vlády, které by měly s účinností od 07/2022 nahradit stávající vyhlášky pro jednotlivá VTZ.

Integrovaný registr znečišťování od A do Z

21.6.2022, On-line, Ing. Lukáš Žaludek

Integrovaný registr znečišťování - úvod do IRZ, vznik ohlašovací povinnosti. Webinář vám objasní a shrne požadavky na ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Cílem tohoto webináře je popsat všechny aspekty z oblasti legislativní, definovat ohlašovací povinnosti, ohlašované údaje a popsat proces ohlašování do IRZ. Budou také uvedeny přímo příklady z praxe. Webinář je vhodný pro provozovatele zařízení (resp. ohlašovatelům) k objasnění a shrnutí požadavků na ohlašování. Nicméně je vhodným zdrojem informací o problematice IRZ i pro ty, kterých se IRZ zatím nedotýká.

Vyhrazená technická zařízení z pohledu správce budovy

23.6.2022, Praha, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Máte na starosti vyhrazená technická zařízení v budově? V současné době se dávají dohromady prováděcí předpisy pro vyhrazená technická zařízení (VTZ) podle nového zákona č. 250/2021 Sb. Tato akce vám dá potřebnou jistotu.

Doporučujeme

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

VTZPROFI LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

1.1.2021 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.9.1982 -
Nahrávám...
Nahrávám...