dnes je 16.7.2024

Input:

Vysokotlaké regulační stanice plynu

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8
Vysokotlaké regulační stanice plynu

Igor Lüftner – Martin Šturma

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

Provozní kontroly

Provádí je odborně způsobilá osoba (montážní pracovník s osvědčením E2), zpravidla 1x za 4 měsíce (pokud místní provozní řád nestanoví jinak) v tomto rozsahu:

• Přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem plynu nebo pěnotvorným roztokem.

• Kontrola filtračního zařízení, popř. vyčištění nebo výměna filtrační vložky (kontrolu lze provádět sledováním diferenčního tlakoměru filtru nebo podle návodu výrobce).

• Kontrola funkce regulátoru, může se omezit na kontrolu zápisu registračních tlakoměrů (kontrola těsnosti při nulovém odběru musí být prováděna především tam, kde dochází k úplnému zastavování odběru).

• Kontrola funkce předehřevu.

• Kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné ventily).

• Kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, předehřevu, vytápění, větrání, stavu stavebních částí a příjezdové cesty (volné přístupové cesty).

• Kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotáhnutí všech ucpávek u armatur a promazání pohyblivých částí armatur, kontrola měřicích a registračních přístrojů.

• Odstranění netěsností strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných dalších závad.

• Kontrola stavu a přístupnosti vstupních, popř. výstupních uzávěrů.

• Ověření funkce vzdáleného upozornění (GSM brána apod.) na výpadek hlavní regulační řady.

O provozních kontrolách se vedou záznamy do provozního deníku.

Na VTL regulační stanice plynu se rovněž vztahují provozní revize VTZ plynových standardně 1x za 3 roky (provádí revizní technik s osvědčením E2) a revize ostatních vyhrazených zařízení ve stanici (zejména hromosvody a ostatní elektrická zařízení, provádí revizní technik elektrických zařízení).

Pokyny pro kontrolu ovzduší ve VTL regulační stanici plynu

V obestavěných prostorách, v nichž jsou umístěna strojní zařízení, je nutno provádět z bezpečnostních důvodů pravidelné kontroly

Nahrávám...
Nahrávám...