dnes je 17.6.2024

Input:

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5
Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Mgr. Andrea Manová, Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Terminy revizí jsou dány příslušným zněním zákonů, norem, návody výrobců.

Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly vychází ze zpracovaných harmonogramů revizí, popřípadě je uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, kdy je povinností spolu s revizní zprávou archivovat i doklad o odstranění závad a potvrdit kdy, jak a kým byly odstraněny.

Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly, je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, kdy je povinností spolu s revizní zprávou archivovat i doklad o odstranění závad.

                                                                             
Předepsané revize, kontroly a prohlídky u bytových domů
Právní přepis/ ČSN Kontrola / Revize / Odborná prohlídka Termín Revize/ kontroly provádí
Kotelny vyhl. ČUBP č. 91/1993 Sb.NV č. 101/2005 Sb. a) před uvedením kotelen do provozu b) po každé GO a rekonstrukci kotlůc) při změně palivad) vždy po jednom roce provozu kotelnye) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny odborný pracovník
Tlaková zařízení TNS (tlakové nádoby stabilní)(expanzní nádoby, ohřívače) ČSN 690012 provozní revizeu expanzních nádob se nahrazuje vnitřní revize a tlaková zkouška zkouškou těsnosti a měřením tloušťky stěn ultrazvukem 1x za 5 letohřívače TV v nízkotlakých kotelnách nejsou vyhrazenými zařízeními a nemusí se dělat revize 1 x za rok revizní technik
vnitřní revize 1 x za 5 let revizní technik
zkouška těsnosti po vnitřní revizi revizní technik
tlaková zkouška 1 x za 9 let revizní technik
MaR kontrola 1 x za rok odborná firma pokud není v návodu výrobce uveden kratší termín
Regulátor tlaku plynu údržba 1 x za rok servisní firma
Regulační stanice Údržba;Veškeré úkony se provádí dle Místního provozního řádu - bývá to většinou provozní kontrola 1x za 4 měsíce a revize 1x za 3 roky 1 x za rok servisní firma a revizní technik
Čidla úniku plynu ČSN 07 0703 kalibrace 1 x za rok
Kontrola kotlů (na tuhá paliva 10 – 300 kW) zákon č. 201/2012 Sb. kontrola technického stavu a provozu kotle 1 x 2 roky osoba proškolená výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba) první kontrola musí být provedena do 31.12.2016
Kontrola účinnosti kotlů (spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW) zákon č. 406/2000 Sb.vyhl. č. 194/2013 Sb. nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie 20 – 100 kW 1 x 10 let energetický specialista TM – trvalý monitoringBM – bez monitoringuVýjimka:Nevztahuje se na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
nad 100 kW pevná a kapalná 10 let TM 2 roky BM
plynná 10 let TM 4 roky BM
kotle a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie 1 x za rok
Domovní rozvody plynu vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. ČSN EN 1775TPG 704 01 1x ročně (§3) výchozí revize (§6) provozní revize (§7) dodavatel/ revizní technik
Odběrná plynová zařízení ČSN 38 6405TPG 704 01 servisní prohlídka1x ročně po běžných úkonech oprav po převodu na jiný topný plyn1x za 3 roky servisní firma/ revizní technik
Elektrické spotřebiče (zařízení a nářadí) – prodlužovací šňůry /nepřipevněné/ ČSN 33 1600 ed. 2 kontrola a revize - při vydání uživateli nebo provozovateli a dále podle skupiny užívání Sk. A - poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců Sk. B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru
revize 1x 24 měsíců Sk. C - při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
revize 1x 24 měsíců Sk. D - používané ve veřejně přístupných prostorách
revize 1x 24 měsíců Sk. E - používané při administrativní činnosti
Elektroinstalace ČSN 33 1500 1x za 5 let1 revizní technik zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)
1x za 2 roky objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů)
1x za ½ roku prozatímní zařízení staveniště
ČSN 33 2000-3 odborná komise protokol o určení druhu prostředí
LPS (hromosvody) ČSN 33 1500 1x za 5 let revizní technik zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (instalace před 2006)
ČSN 62305-3 1x za rok (vizuální) 1x za 4 roky hladina ochrany III a IV(instalace LPS po 2006)
Výtahy ČSN 27 4007odborné prohlídky Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993 4x za rok odborný servisní pracovník servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993 6x za rok
Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993 3x za rok výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993 4x za rok
ČSN 27 4007 Odborné zkoušky 1x 3 roky zkušební technik servisní firmy výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
1x 6 let výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy
ČSN EN 81-80 inspekční prohlídky první inspekční prohlídka 9 let od data uvedení do provozu inspekční orgán typu A (ČSN EN ISO/IEC 17020) výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
opakované inspekční prohlídky 1x za 6 let
Nahrávám...
Nahrávám...