dnes je 17.6.2024

Input:

Revize elektrických zařízení: Elektrické spotřebiče

1.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Revize elektrických zařízení: Elektrické spotřebiče

redakce eLhůtníku

Do této kategorie patří veškeré spotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými nebo odpojitelnými přívody – nepřipevněné k elektrickým rozvodům. Jsou to např. spotřebiče pro domácnosti a podobné účely, přístroje spotřební elektroniky a přístroje používané v laboratořích, elektrické ruční nářadí, elektrická nepřipevněná svítidla, prodlužovaní a odpojitelné přívody, elektrická zařízení informační techniky a ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru. Tyto spotřebiče jsou normou rozděleny do skupin podle jejich užívání a to takto:

  • Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

  • Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích apod.)

  • Skupina C - spotřebiče používané při řemeslné a průmyslové činnosti ve vnitřních prostorách

  • Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny, kluby apod.)

  • Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Dále jsou tyto nepřipevněné spotřebiče rozděleny podle toho, zda se jedné o nepřipevněné spotřebiče držené v ruce (zahrnují i elektrické ruční nářadí) a ostatní nepřipevněné elektrické spotřebiče.

U spotřebičů se musí provádět kontroly a pravidelné revize. Přitom je nutno respektovat ustanovení výrobce pro montáž a manipulaci s přístrojem. Pokud je spotřebič v záruční době, nesmějí se provádět úkony, které zhotovitel nedovoluje. Při kontrole spotřebiče se provede prohlídka spotřebiče, při které se zjišťuje, zda spotřebič není poškozen tak, aby mohlo dojít ke snížení bezpečnosti, zkontroluje se také přívodní vedení a to jak pohyblivý přívod, tak i prodlužovací šňůry používané u tohoto spotřebiče. Poté se provede zkouška chodu, kde se zjistí, zda správně pracují všechny ovládací prvky. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat přívodním šňůrovým vedením, která bývají často poškozena, nebo špatně zajištěna proti vytržení.

Při pravidelné revizi se provede opět nejprve prohlídka spotřebiče a potom se provedou příslušná měření podle třídy

Nahrávám...
Nahrávám...