dnes je 16.7.2024

Input:

Provozní dokumentace plynových zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.2
Provozní dokumentace plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

  • Místní provozní řád dle § 14 NV č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 kapitola 2

  • Provozní deníky PZ dle § 14 odst. (3) NV č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 čl. 45 až 47

  • Rizika plynových zařízení dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a § 3 NV č. 101/2005 Sb.

  • Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) dle vyhlášky č. 406/2004 Sb. (pouze pro plyny výbušné)

  • Záznamy o provádění preventivní údržby na PZ – musí být vedeny v provozním deníku PZ,

systém provádění preventivní údržby by měl být popsán v řádu preventivní údržby dle § 3 odst. 4, písm. a), b), c) NV č. 101/2005 Sb. a § 4 odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.

  • Veškeré zprávy o revizích a zkouškách PZ, včetně jejich technologických postupů

  • Doklady o odstranění závad z kontrol a

Nahrávám...
Nahrávám...