dnes je 17.6.2024

Input:

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.8
Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení

Ing. Karel Dvořáček

NVEZ v § 7 stanoví požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení

Příloha 1 stanoví NVEZ stanoví:

Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Část A

Prohlídka

Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje zejména

a) způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde zejména o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,

b) použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,

c) volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,

d) volba, seřízení a stav ukazatelů ochranných a kontrolních prvků,

e) použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,

f) volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska vnějších vlivů,

g) označení středních a ochranných vodičů,

h) vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými jinými právními předpisy nebo technickými normami,

i) označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek, j) odpovídající způsob spojení vodičů, k) přístupnost z hlediska provozu a údržby.

Část B

Zkouška - měření

I. Obecné požadavky

Zkoušení a

Nahrávám...
Nahrávám...