dnes je 16.7.2024

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 (částky 1/2023 až 47/2023)

31.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 (částky 1/2023 až 47/2023)

JUDr. Anna Janáková

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě. Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a v souladu s příslušnými předpisy EU upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení plného oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla a držitele osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla. Dále upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce člena posádky, žadatele o udělení oprávnění k obsluze plovoucího stroje, žadatele o udělení oprávnění k vedení malého plavidla, žadatele o udělení oprávnění k vedení rekreačního plavidla a držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, držitele průkazu způsobilosti strojmistra, držitele průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a držitele mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla. Účinnost: 1. březen 2023.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/2023 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně.

MPSV sdělilo, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená mezi smluvními stranami Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svaz zaměstnavatelů Severočeská Voda;

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená mezi smluvními stranami Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svaz zaměstnavatelů Malá Voda

Nahrávám...
Nahrávám...