dnes je 22.9.2023

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobce

20.9.2023, Zdroj: ÚNMZ

Nařízení o strojních zařízeních - informace pro výrobceNařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech…

Vyplývají z instalace FVE o výkonu > 50kW vždy složité podmínky pro zásah?

18.9.2023, kpt. Ing. Ivana Sitařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (9.2.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:24:18

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Elektroinstalace a nová legislativaZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:29:45

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (2.3.2023) - Zajištění bezpečnosti VTZ - praktické zkušenosti a poznatkyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:30:34

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Právní předpisy a technické normy v oblasti elektrotechnikyZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 01:15:46

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 2 (2.3.2023) - Nejdůležitější novinky v oblasti BOZP v letech 2020 až 2022ZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:23:38

Přístupné pro: VTZ profi

Konference VTZ 3 (9.2.2023) - Úvod a nejdůležitější novinky v oblasti BOZP v letech 2020 až 2022ZáznamGarance

12.9.2023, Zdroj: VTZprofi, Délka videa: 00:15:08

Přístupné pro: VTZ profi

Fotovoltaika a elektromobilita z pohledu zasahujících hasičů - Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022)ZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:39

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Novinky v legislativě a požárním dozoruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:38

V přednášce zazněly legislativních změny z poslední doby a chystané změny v blízké budoucnosti v oblasti požární bezpečnosti. Seznámení s důvody, které vedou k legislativním úpravám a zkušenosti z aplikace nové právní úpravy v…

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dokumentace zdolávání požáruZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:32

Přednáška se zabývá současnými pravidly a podmínkami pro zpracování dokumentace zdolávání požáru. Na několika stranách stručně shrnu pro jaké objekty a jakou formou se dokumentace zpracovává. Formou příkladů z praxe pak lektor poukázal na odlišnosti pro…

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Zajištění bezpečnosti VTZ - nová právní úprava a jak na toZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:12

Přístupné pro: VTZ profi

Nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách - Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022)připravujemeGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Dotazy k bloku požární ochranypřipravujemeGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přístupné pro: VTZ profi

Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022) - Představení firmy DrägerZáznamGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:52

Prezentace prostředků požární ochrany jednoho z partnerů konference - společnosti Dräger.

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozuGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

ObsluhyGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluhy THP nemusejí být školeny jako osoba poučená dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. Stačí obecné školení BOZP. Elektrické spotřebiče a nářadí nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle zákona č. 250/2021…

Přístupné pro: VTZ profi

Provozní a průvodní dokumentaceGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat.…

Přístupné pro: VTZ profi

Systém péče o elektrická zařízeníGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz vyhrazených elektrických zařízení u malých provozovatelůGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod - definice elektrických zařízeníGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení…

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníGarance

16.8.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Nové normy elektotechnika - červen 2023

2.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektotechnika - červen 2023Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2023.

Nové normy elektrotechnika - červenec 2023

1.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektrotechnika - červenec 2023Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červenec 2023.

Elektrotechnická způsobilost - měření elektrického odporu materiálu

31.7.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení o strojních zařízeních zveřejněno v OJEU

11.7.2023, Zdroj: ÚNMZ

Nařízení o strojních zařízeních zveřejněno v OJEUDne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.…

Elektrické spotřebiče a ruční nářadíArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení VNArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV)Archiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li elektrické zařízení instalováno v prostoru, kde může být v atmosféře přítomna nebezpečná koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par, mlhy, hořlavých vláken nebo prachů, musejí být použita ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchů…

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadíArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním provozním dokumentem pro spotřebiče, neboť je podkladem pro jejich kontroly, opakované zkoušky, údržbu, opravy…

Přístupné pro: VTZ profi

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Bibliografie k elektrickým zařízenímArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeníchArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: VTZ profi

Definice vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nesprávném provozování elektrických zařízení dochází ke vzniku vysokého rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Je proto značně důležité pro provozovatele elektrických zařízení dodržovat požadavky právních předpisů a technických norem, podle…

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízení NNArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace pro jednotlivé pracovní pozice musí odpovídat požadavkům NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost…

Přístupné pro: VTZ profi

Osoby znalé (§ 5 NV č. 194/2022 Sb.)Archiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Elektrická zařízeníArchiv

13.6.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán údržby musí být tvořen s ohledem na stáří zařízení, četnost jeho používání, průvodní dokumentaci výrobce zařízení, nebezpečí, které jeho provoz vytváří, působení vnějších vlivů, kvalifikaci osob, které jej používají atd. Plán je obvykle tvořen pro roční,…

Přístupné pro: VTZ profi
Akce
Doporučujeme


ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...