dnes je 16.7.2024

Input:

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisy

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.10
Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisy

Igor Lüftner – Martin Šturma

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

ČSN 38 6405:1988 Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 07 8304:2022 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 1775 ed. 2:2009 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 15001-1:2010 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

ČSN EN 15001-2:2009 Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a

Nahrávám...
Nahrávám...