dnes je 16.7.2024

Input:

Jmenování osoby odpovědné za provoz vyhrazeného plynového zařízení

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.3.1
Jmenování osoby odpovědné za provoz vyhrazeného plynového zařízení

(v souladu s NV č. 191/2022 Sb., §14)

12.1.2024

Provozovatel:

V souladu s ustanovením §14, odst. 3, písm. a) NV č. 191/2022 Sb.,

a kap. 8., odst. 8.1.1 ČSN EN 1775,

Vás jmenuji osobou odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení

Jméno a příjmení:

Umístění, popis, určující technické hodnoty plynového zařízení:

Jako odpovědná osoba jste povinen:

  • účastnit se 1x za 3 roky (I. tř.) event. 1 x za 5 let (II. tř.) školení a podrobit se přezkoušení revizním technikem plynových zařízení,

  • seznámit se a dodržovat platné předpisy a ustanovení v oblasti plynových zařízení,

  • seznámit se s provozním bezpečnostním předpisem pro provoz, obsluhu a údržbu plynového zařízení,

  • seznámit se s návody výrobců a technickou dokumentací jednotlivých plynových zařízení,

  • plnit povinnosti dle "Rozsahu povinností osoby odpovědné za provoz plynovodu" stanovených provozovatelem (např. s využitím

Nahrávám...
Nahrávám...