dnes je 16.7.2024

Input:

Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení plynových - Příloha: popis činností osoby odpovědné

12.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.4.2
Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení plynových – Příloha: popis činností osoby odpovědné

Igor Lüftner

Příloha č. 1 - Popis činností osoby odpovědné

ke Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení tlakových dle § 8, odst. (4) nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 69 0012, příloha 1, čl. II., odst. 3 písm. b) udělenému dne ....................., panu .....................

Kompetence osoby odpovědné

Provozovatel si musí vytvořit rozsah kompetencí osoby odpovědné dle vlastních požadavků.

Odpovědnost osoby odpovědné

Provozovatel si musí vytvořit rozsah odpovědností osoby odpovědné dle vlastních požadavků.

Minimální požadavky na činnost osoby odpovědné za tlaková zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 3 k NV č. 192/2022 Sb.:

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů zejména

a) sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,

b) do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,

c) hlásí všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,

d) sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,

e) ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán provádění revizí a zajistí přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,

f) dbá pokynů revizního technika.

Revizní technik nesmí být současně ve funkci osoby odpovědné za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů a ve funkci zaměstnance zajišťujícího provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob stabilních a parních a kapalinových kotlů jím revidovaných. (Toto platí pouze u vyhrazených tlakových zařízení.)

Příloha č. 2

Název zařízení/výrobní číslo   Převzetí  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
Název zařízení/výrobní číslo   Převzetí  
  □ ANO □ NE  
  □ ANO □ NE  
Nahrávám...
Nahrávám...