dnes je 17.6.2024

Input:

Doklady, záznamy a zajištění kvalifikace v souvislosti se zdvihacími zařízeními

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.5
Doklady, záznamy a zajištění kvalifikace v souvislosti se zdvihacími zařízeními

Martin Šturma – Igor Lüftner

K užívání zdvihacích zařízení a jejich provozu jsou nutné tyto doklady a záznamy, včetně zajištění odborné kvalifikace:

 1. Provozní deník zdvihacího zařízení
  • Slouží k záznamům o provozu. Pro konkrétní zdvihací zařízení se vede vždy jeden provozní deník (nelze vést jeden provozní deník pro více konkrétních zdvihacích zařízení). Obsahuje evidenční a inventární číslo, seznam oprávněných obsluh, záznamy o předání, převzetí, inspekcích, závadách, jejich odstranění a údržbě. Je uložen na stanovišti obsluhy, popř. u pověřené osoby.

 2. Písemné zprávy o revizích a zkouškách vyhrazených zdvihacích zařízení
  • Obsahují výsledky revizí a zkoušek, prováděné v pravidelných termínech. Zkoušky provádí revizní technik, zkušební břemeno zajistí pověřená osoba ve spolupráci s provozním technikem.

 3. Doklady o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení (včetně tzv. "jeřábnického průkazu")
  • Osvědčují způsobilost pracovníka obsluhy zdvihacího zařízení a jeho oprávnění k samostatnému ovládání zdvihacího zařízení. Obsahují záznamy o opakovaných školeních, minimálně 1x za 2 roky.

  • Zacvičení nového jeřábníka trvá, dle doporučení normy ČSN ISO 9926-1 , 16 pracovních hodin, včetně základního teoretického školení, které trvá nejméně 8 hodin. Praktický zácvik provádí jeřábník s minimálně dvouletou praxí na požadovaném typu zdvihadla.

 4. Doklady o způsobilosti pro vázání břemen (tzv. "vazačské průkazy")
  • Osvědčují způsobilost vazače a jeho oprávnění k samostatnému vázání a zavěšování břemen. Obsahují záznamy o opakovaných školeních, minimálně 1x za 2 roky.

  • Zacvičení nového vazače, dle doporučení normy ČSN ISO 9926-1 , trvá minimálně 8 pracovních hodin, včetně základního teoretického školení, které trvá nejméně 4 hodiny. Praktický zácvik provádí vazač s minimálně dvouletou praxí.

Dokumentace je uložena u osoby pověřené za VTZ zdvihací v tomto rozsahu:

 • dokumentace jednotlivých zdvihacích zařízení (zejména technická dokumentace, návody pro obsluhu a údržbu, projektová dokumentace k ocelovým konstrukcím jeřábů a jeřábových drah);

 • provozní předpisy (systémy bezpečné práce, pracovní systémy, místní provozní předpisy);

 • zprávy o revizích, inspekcích a zkouškách, zprávy z ověřování elektrických zařízení zdvihacích strojů;

 • záznamy o opravách, údržbě a rekonstrukcích, doklady o odstranění závad;

 • zápisy ze školení obsluh zdvihacích zařízení a vazačů;

 • záznamy o lékařských prohlídkách obsluh a vazačů;

 • jmenování osoby pověřené za provoz

Nahrávám...
Nahrávám...