dnes je 27.5.2024

Input:

200/2022 Sb., Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění účinném k 15.10.2022

č. 200/2022 Sb., Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění účinném k 15.10.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2022 Sb.
(k 15.10.2022)
mění § 2 odst. 1
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:
§ 1
Z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem Ruské federace nebo Běloruské republiky nepřijatelná.
§ 2
(1) Ustanovení § 1 se nevztahuje na žádost o
a) udělení krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem
1. občana České republiky podle § 15a odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje, nebo
2. občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje,
b) udělení dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem osoby požívající doplňkové ochrany na
Nahrávám...
Nahrávám...