dnes je 16.7.2024

Input:

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Mgr. Andrea Manová, Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Terminy revizí jsou dány příslušným zněním zákonů, norem, návody výrobců.

Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly vychází ze zpracovaných harmonogramů revizí, popřípadě je uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, kdy je povinností spolu s revizní zprávou archivovat i doklad o odstranění závad a potvrdit kdy, jak a kým byly odstraněny.

Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly, je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a je závazný. Nedílnou součástí těchto zpráv jsou i termíny k odstranění závad, kdy je povinností spolu s revizní zprávou archivovat i doklad o odstranění závad.

Předepsané revize, kontroly a prohlídky u bytových domů  
           
  Právní přepis/ ČSN   Kontrola / Revize / Odborná prohlídka   Termín   Revize/ kontroly provádí    
Kotelny   vyhl. ČUBP č. 91/1993 Sb.NV č. 101/2005 Sb.   a) před uvedením kotelen do provozu b) po každé GO a rekonstrukci kotlůc) při změně palivad) vždy po jednom roce provozu kotelnye) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny     odborný pracovník    
Tlaková zařízení TNS (tlakové nádoby stabilní)(expanzní nádoby, ohřívače)   ČSN 690012   provozní revizeu expanzních nádob se nahrazuje vnitřní revize a tlaková zkouška zkouškou těsnosti a měřením tloušťky stěn ultrazvukem 1x za 5 letohřívače TV v nízkotlakých kotelnách nejsou vyhrazenými zařízeními a nemusí se dělat revize   1 x za rok   revizní technik    
vnitřní revize   1 x za 5 let   revizní technik    
zkouška těsnosti   po vnitřní revizi   revizní technik    
tlaková zkouška   1 x za 9 let   revizní technik    
MaR     kontrola   1 x za rok   odborná firma   pokud není v návodu výrobce uveden kratší termín  
Regulátor tlaku plynu     údržba   1 x za rok   servisní firma    
Regulační stanice     Údržba;Veškeré úkony se provádí dle Místního provozního řádu - bývá to většinou provozní kontrola 1x za 4 měsíce a revize 1x za 3 roky   1 x za rok   servisní firma a revizní technik    
Čidla úniku plynu   ČSN 07 0703   kalibrace   1 x za rok      
Kontrola kotlů (na tuhá paliva 10 – 300 kW)   zákon č. 201/2012 Sb.   kontrola technického stavu a provozu kotle   1 x 2 roky   osoba proškolená výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba)   první kontrola musí být provedena do 31.12.2016  
Kontrola účinnosti kotlů (spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW)   zákon č. 406/2000 Sb.vyhl. č. 194/2013 Sb.   nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie   20 – 100 kW   1 x 10 let   energetický specialista   TM – trvalý monitoringBM – bez monitoringuVýjimka:Nevztahuje se na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.  
nad 100 kW   pevná a kapalná   10 let TM 2 roky BM  
plynná   10 let TM 4 roky BM  
kotle a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie   1 x za rok  
Domovní rozvody plynu   vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb. ČSN EN 1775TPG 704 01   1x ročně (§3)   výchozí revize (§6) provozní revize (§7)   dodavatel/ revizní technik    
Odběrná plynová zařízení   ČSN 38 6405TPG 704 01   servisní prohlídka 1x ročně   po běžných úkonech oprav po převodu na jiný topný plyn1x za 3 roky   servisní firma/ revizní technik    
Elektrické spotřebiče (zařízení a nářadí) – prodlužovací šňůry /nepřipevněné/   ČSN 33 1600 ed. 2   kontrola a revize - při vydání uživateli nebo provozovateli a dále podle skupiny užívání     Sk. A - poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli  
kontrola před použitím,   revize 1x za 6 měsíců   Sk. B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru  
  revize 1x 24 měsíců   Sk. C - při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách  
  revize 1x 24 měsíců   Sk. D - používané ve veřejně přístupných prostorách  
  revize 1x 24 měsíců   Sk. E - používané při administrativní činnosti  
Elektroinstalace   ČSN 33 1500     1x za 5 let 1   revizní technik   zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)  
1x za 2 roky   objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů)  
1x za ½ roku   prozatímní zařízení staveniště  
  ČSN 33 2000-3       odborná komise   protokol o určení druhu prostředí  
LPS (hromosvody)   ČSN 33 1500     1x za 5 let   revizní technik   zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (instalace před 2006)  
  ČSN 62305-3   1x za rok (vizuální)   1x za 4 roky   hladina ochrany III a IV(instalace LPS po 2006)  
Výtahy   ČSN 27 4007odborné prohlídky   Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993   4x za rok     odborný servisní pracovník servisní firmy   výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti  
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993   6x za rok  
  Kategorie I.uvedené do provozu po 1. 1. 1993   3x za rok     výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti  
Kategorie II.uvedené do provozu před 1. 1. 1993   4x za rok  
ČSN 27 4007 Odborné zkoušky     1x 3 roky   zkušební technik servisní firmy   výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů  
  1x 6 let   výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy  
Nahrávám...
Nahrávám...