dnes je 17.6.2024

Input:

Plynová hasicí zařízení

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.9
Plynová hasicí zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Plynová hasicí zařízení využívají těchto hasicích plynů:

Tato zařízení podrobně upravuje norma ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba. Dle vyhlášky a této normy se na nich musí navíc provádět níže vyjmenované činnosti.

Kontroly a zkoušky příslušné elektrické požární signalizace (EPS) dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

Kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok dle § 7 vyhlášky, kterou provádí osoba pověřená a proškolená výrobcem EPS.

Zkoušky činnosti EPS při provozu dle § 8 vyhlášky:

  • 1x za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,

  • 1x za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá, pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v prováděcí dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.

Zkouška činnosti EPS při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Dle ČSN EN 15004-1 :

1) Týdně: vizuální prohlídka nebezpečí a celistvosti chráněného prostoru, zjevného

Nahrávám...
Nahrávám...