dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář k ustanovení § 1 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Předmět úpravy)

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.1
Komentář k ustanovení § 1 zákona č. 250/2021 Sb., a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ (Předmět úpravy)

Ing. Antonín Voříšek

§ 4 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., k tomu stanoví

  1. jaká tlaková zařízení se považují za vyhrazená a jejich zařazení do tříd,
  2. bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených tlakových zařízeních, pro montáže a bezpečný provoz, umístění, opravy, prohlídky, revize a zkoušky,
  3. požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních,
  4. požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti

KOMENTÁŘ

Pojem vyhrazená technická zařízení (VTZ), jako konkrétní pojem, je v právních předpisech ČR zaveden již po dobu 50 let (viz zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů), aniž by takto vyvolával střety a výkladové problémy vůči jinému používanému pojmu "technické zařízení". Jde o určitou, popsanou výseč technických zařízení, která jsou pro své specifické vlastnosti (ne pouze " nebezpečné", ale "zvlášť nebezpečné") vyhrazena ke spolupůsobení státu při stanovení zvláštních povinností k odborné způsobilosti, uvádění do provozu a provozování zařízení a také při stanovení dalších specifik pro jednotlivá VTZ.

Termín VTZ je již od počátku jeho účinnosti zaveden též do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (viz § 3, 20, 33). SUIP má již dnes v dané oblasti svěřenou kontrolní pravomoc, když § 3 odst. 1písm. d) zákona o inspekci stanoví, že Úřad a

Nahrávám...
Nahrávám...