dnes je 28.9.2022

Input:

AKTUALITA: Sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

3.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
AKTUALITA: Sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

JUDr. Anna Janáková

Nový systém zajištění bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení byl vyhlášen zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Zákon předpokládá ve svém zmocňovacím ustavení v § 23 vydání řady prováděcích nařízení vlády. Jako první z nich vyhlašuje Sbírka zákonů sazby poplatků za odbornou činnosti pověřené organizace pro jednotlivé činnosti, a to nařízením vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 

Předmětem poplatku je odborná činnosti pověřené organizace podle zákona č. 250/2021 Sb.

Sazby poplatků jsou stanoveny následovně:

 Příslušný § zákona č. 250/2021Sb. Odborná činnost Výše poplatku 
(1) § 13 odst. 1 písm. a) vydání odborného stanoviska  
  1. 000 Kč
 
(2) § 13 odst. 1 písm. a) zpracování odborného stanoviska  1 250 Kč /  
(3) § 13 odst. 1 písm. b) provedením prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek  1 250 Kč /  
(4) § 13 odst. 1 písm. c) prověření odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny  
  1. 250 Kč /
 
(5) § 13 odst. 1 písm. d) vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny  3 000 Kč  
(6) § 13 odst. 1 písm. e) změna oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny za účelem rozšíření rozsahu oprávnění   650 Kč  
(7) § 13 odst. 1 písm. f) změna údajů v oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny  130 Kč  
(8) § 13 odst. 1 písm. g)   prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení  3 400 Kč  
(9) § 13 odst. 1 písm. h) prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle tohoto zákona po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení,  1 600 Kč  
(10) § 13 odst. 1 písm. i)   prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení pro druhý a každý jeden další druh, třídu nebo skupinu vyhrazených technických zařízení podle tohoto zákona za účelem rozšíření rozsahu osvědčení, nebo po uplynutí 5 let platnosti ode dne udělení osvědčení  750 Kč  
(11)  §13 odst. 1 písm. j)  udělení osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení  200 Kč  
(12) § 13 odst. 1 písm. k)   změna údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení   100 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...